IT.S2.COMPLANNING.0.Hx
Számítógépes termeléstervezés és -irányítás

A kurzus bemutatja a diszkrét termelési folyamatok termeléstervezési és irányítási feladatainak fogalomrendszerét, alapvető modelljeit, és a kapcsolódó integrált alkalmazási rendszerek funkcióit.
False
registered False
in_cart False
is_course_full False

invitation_only False
can_enroll None

can_add_course_to_cart False
Enrollment is Closed

A kurzusról

A Számítógépes termeléstervezés és –irányítás elnevezésű tárgy elsősorban az állapotban diszkrét termelési folyamatok termeléstervezési és irányítási feladatainak modellezéséhez és megoldásához szükséges tiszta fogalomrendszer kialakítását tűzte ki célul. E műszaki szakterület legfontosabb elveinek és modelljeinek bemutatása, valamint a kapcsolódó jellegzetes integrált számítógépes alkalmazási rendszerek funkcióinak összefoglalása szintén a célok között szerepel, mint ahogyan az is, hogy a kurzus tananyagának elsajátítása során fejlesszük az Önök általánosító gondolkodását, szintetizáló készségeit, és nem utolsó sorban, elősegítsük az Önök leendő önálló feladatmegoldó, felhasználó és alkalmazásfejlesztő munkáját.

A napjainkra jellemző globális ipari termelés, a piacok világméretű integrálódása, a rohamos technológiai fejlődés, a környezeti változások és sok-sok más tényező jelentős kihívásokkal teli versenyt eredményeznek a vállalatok, elsősorban az ipari termelő-gyártó vállalatok számára. A fennmaradást, a fejlődést csak a változásokra adott gyors, rugalmas és hatékony reagálás, a versenyképesség javítása, a minél jobb ár/minőség/teljesítmény arányú termékek előállítása, a hatékony szervezeti működés, az erőforrások összehangolása és minél jobb kihasználása együttesen biztosíthatja. A műszaki tudományosság szempontjából nézve, az eredményes vállalati működéshez többcélú, sokváltozós és jelentős korlátokkal behatárolt optimalizálási feladatok hatékony és folyamatos megoldására van szükség.

Az előzőekben körvonalazott kihívásokra a választ a szakemberek jelentős része a korszerű gyártástechnológiai és információtechnológiai eszközrendszerek valamint az üzleti folyamatok rendszerszemléletű integrálásában látja. Ezt az integrációs törekvést próbálja kurzusunk is támogatni, elsődleges hangsúlyt helyezve az információs technológiákra illetve azok eszközeinek egyre növekvő szerepére.

Ilyen szempontból, a számítógépek és hálózataik, illetve az ezeken futó alkalmazások, az információ tárolására használt, akár messzi „felhőkben” elhelyezett adattároló eszközök és technológiák kiemelkedő szereppel bírnak. Ugyanakkor az olyan hárombetűs fogalmak, mint például a CIM (Computer Integrated Manufacturing – Számítógéppel Integrált Gyártás), az ERP (Enterprise Resource Planning – Vállalati Erőforrás Tervezés), a PLM (Product Lifecycle Management – Termék Életciklus Menedzsment) vagy a MES (Manufacturing Execution Systems – Gyártásvégrehajtó Rendszerek) maguk a szakemberek számára is rendkívül összetett fogalomköröket sűrítenek, „integrálnak” egyetlen betűszónyi rövidítésbe.

Kurzusunk fő célja az, hogy tiszta fogalomrendszert alakítsunk ki a különböző koncepciók, elvek, metodológiák és konkrét gyakorlati számítógépes megoldások rendszerei között, hangsúlyt fektetve azok integráló természetére, tartalmi szintézisére.

A tananyag elsajátítása nem igényel különösebb előképzettséget. A kurzus 11 részből áll. Az első két modul a tárgy megalapozásához szükséges alapfogalmakat és alapismereteket foglalja össze. A következő három fejezet a tárgy elméleti megalapozását szolgálja. A következő rész a rugalmas gyártórendszerek termelésprogramozásának problémakörét taglalja, míg az azt követő rész a termeléstervezésben használatos leggyakoribb matematikai módszereket ismerteti. A további fejezetek a számítógépes integrált megoldásokra, illetve azok gyakorlatára helyezi a hangsúlyt. Gyakorlati példaként, az utolsó modul egy Magyarországon is sikeres ERP rendszert mutat be.

Előkövetelmények

A tananyag elsajátítása nem igényel előképzettséget.

Oktató(k)

Course Staff Image #3

Dr. Bikfalvi Péter

Dr. Univ., műszaki tudományok, 1997
Okleveles villamosmérnök, 1981
Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Informatikai Intézet
Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék, egyetemi adjunktus
Honlap: Bikfalvi Péter honlapja
Email: bikfalvi@uni-miskolc.hu

Course Staff Image #1

Dr. Kulcsár Gyula

Doktori (PhD) fokozat, informatikai tudományok, 2008
Okleveles mérnök-informatikus, 2001
Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Informatikai Intézet
Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék, egyetemi docens
Honlap: http://ait.iit.uni-miskolc.hu/~kulcsar
Email: iitkgy@uni-miskolc.hu

Course Staff Image #2

Dr. Kulcsárné Forrai Mónika

Okleveles mérnök-informatikus, 2001
Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Informatikai Intézet
Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék, egyetemi tanársegéd

Honlap: http://uni-miskolc.hu/~aitkfm
Email: aitkfm@uni-miskolc.hu

 1. Course Number

  IT.S2.COMPLANNING.0.Hx
 2. Classes Start

  Sep 07, 2020
 3. Classes End

  Jan 15, 2021
 4. Estimated Effort

  2:00