IT.P3.SIGNALPROCESSING.0.Hx
Beszéd- és jelfeldolgozás

False
registered False
in_cart False
is_course_full False

invitation_only False
can_enroll None

can_add_course_to_cart False
Enrollment is Closed

A kurzusról

A számítástechnikai eszközök és az informatika fejlődése mára lehetővé tette, hogy az ember-gép kapcsolatokban is az ember számára legkényelmesebb kommunikációs formát, a beszédet használjuk. A természetes beszédlánc beszélőt, a beszélő és hallgató közötti csatornát és a beszédet hallgató és felfogó embert tartalmazza.

A tárgy keretében megismerkedünk a beszédhangok akusztikai- és fonetikai alapjaival, a beszédszintetizátorok típusaival és a szintézis módszereivel. Gyakorlatban programozunk egy beszédfelismerőt, amely a természetesen kiejtett magyar számokat ismeri fel, lehetőleg bármely beszélő bemondásában.

A tantárgy keretében megismert jelfeldolgozási módszerek nem csak a beszédfeldolgozásban használatosak, más jelek, például zaj és rezgések feldolgozására is alkalmazhatók.

Képesek lesznek a beszédfeldolgozásban használatos eszközöket alkalmazni, új alkalmazásokba beépíteni. A betanított beszédfelismerőn keresztül megismert gyakorlati lépések elsajátításával képesek lesznek saját célnak megfelelő beszédfelismerő betanítására is.

Előkövetelmények

Középszintű matematikai és fizikai tudás szükséges.

Oktató(k)

Course Team Image #1

Dr. Baksáné Dr. Varga Erika

Adjunktus, a Miskolci Egyetem Informatikai Intézetének oktatója. Érdeklődési területe az adat- és tudásbázisok, tudásintenzív rendszerek valamint a természetes nyelvek feldolgozása és a szemantikai modellezés. 10 éves oktatási tapasztalattal rendelkezik az adatbázis-kezelés és SQL programozás, a vállalati információs rendszerek és adattárházak, valamint a procedurális programozás területén.

Course Team Image #2

Dr. Pintér Judit Mária

Tanársegéd, a Miskolci Egyetem Villamosmérnöki Intézetének oktatója. Fő kutatási területe a gépi beszédfeldolgozás és beszédfelismerés. Részt vesz a kommunikáció elmélet, az ipari vezetékes és vezeték nélküli kommunikációs rendszerek tárgyak oktatásában.

Course Team Image #3

Dr. Czap László

A Miskolci Egyetemen a Villamosmérnöki Intézet igazgatója, az Automatizálási és Infokommunikációs Intézeti Tanszék vezetője. Fő kutatási területe a beszédfeldolgozás: audiovizuális beszédszintézis és beszédfelismerés. Harmincéves oktatási tapasztalattal rendelkezik a kommunikáció elmélet és a képfeldolgozás területén.

Ajánlott irodalom

Németh, G., Olaszy, G.: A Magyar Beszéd, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010.

Young, S. et al.: The HTK Book (For Version 3.3), Cambridge University, 2005.

 1. Course Number

  IT.P3.SIGNALPROCESSING.0.Hx
 2. Classes Start

  Mar 25, 2023
 3. Classes End

  Jun 10, 2023
 4. Estimated Effort

  25:00