IT.P3.AI.0.H
Mesterséges intelligencia alapismeretek

A kurzus széleskörű áttekintést ad a mesterséges intelligencia céljáról, területeiről, alkalmazott módszereiről.
False
registered False
in_cart False
is_course_full False

invitation_only False
can_enroll None

can_add_course_to_cart False
Enrollment is Closed

A kurzusról

Célja:

 • széleskörű áttekintés nyújtása a mesterséges intelligencia fejlődéséről, területeiről, alkalmazott módszereiről,
 • a leggyakoribb tudásszemléltetési módszerek részletes ismertetése,
 • a mesterséges intelligencia jelenkori és jövőbeni szerepének megvilágítása,
 • a beépített ellenőrző kérdésekkel segíteni a hallgatót az ismeretek elsajátításában.

Témakörei:

 • Bevezetés és történeti háttér. Az intelligencia mérése. Az intelligencia és a gépi intelligencia definíciói, mérése. Az ágens alapú megközelítés.
 • Tudásszemléltetési modellek, tudásfeldolgozás, gépi tanulás. Szabályalapú tudásszemléltetés, szakértőrendszerek.
 • Tudásszemléltetés formális logikával: propozíciós, predikátum és fuzzy logika. Döntési fák alkalmazása, példával.
 • Mesterséges intelligencia orientált programozási nyelvek: LISP, Prolog. Mintapéldák.
 • Szemantikus háló, keret- és script alapú tudásszemléltetés. Eset alapú rendszerek.
 • Kereső eljárások részletes ismertetése. Evolúciós optimálás módszere.
 • Kognitív pszichológiai alapok. Az agy tudástárolási modellje.
 • Mesterséges neurális hálók működése, fontosabb típusai.
 • Intelligens járművek, a gépi intelligencia alkalmazási formái gépjárművekben, automatikus navigálás. A járművezetőt támogató további intelligens technikák.

Előkövetelmények

A tananyag bevezető jellegéből eredően nem támaszkodik más felsőszintű ismeretekre.

Oktató(k)

Dr. Dudás László

Dr. Dudás László

Dudás László egyetemi docens, a Miskolci Egyetem Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszékének vezetője. Egyetemi oklevelét gépészmérnök szakon, gépgyártástechnológiai szakirányon, rendszervező ágazaton szerezte 1980-ban. A Magyar Tudományos Akadémia tudományos továbbképzési ösztöndíjasaként 1992-ben a műszaki tudomány kandidátusa tudományos fokozatot szerzett. Tudományos és oktatási tevékenységéért a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának “Signum Aureum Facultatis” kitüntetését kapta. Tiszteletbeli évfolyamtársként kapott gépészgyűrű birtokosa. Négy találmány, köztük a Face turning octahedron jegyzője, több, mint 90 szakcikket publikált tudományos folyóiratokban és konferenciákon. A Surface Constructor kinematikai tervezőszoftver kidolgozója. Kutatási területe a kinematikai felületek kapcsolódásgeometriája, mintaillesztés, szimbolikus algebra, szemantikus nyelvfeldolgozás. Dr. Dudás több nemzetközi és hazai folyóirat felkért szakmai lektora, konferenciák plenáris előadója, a Production Systems and Information Engineering Proceedings szakmai kiadvány szerkesztőbizottsági tagja, könyvek írója és szerkesztője.

Dr. Dadvandipour Samad

Dr. Dadvandipour Samad

Dadvandipour Samad egyetemi docens PhD oklevelét 2001-ben szerezte a Miskolci Egyetemen. Nemzetközi oktatási gyakorlatát az Egyesült Királyságban és Iránban gazdagította. Felsőfokú szinten beszél angolul és perzsául. Több mint 50 tudományos folyóiratcikk és konferenciacikk szerzője. Kutatási területe a mesterséges neurális hálózatok, fuzzy logika, képfeldolgozás, anyagtudomány, gyártórendszerek.

Gyakori kérdések

Mennyibe kerül a kurzus?

Semennyibe, a kurzus ingyenes.

Kell-e valamilyen szakkönyvet vásárolnom?

Nem szükséges, a kurzus számonkérése csak a kurzus anyagára támaszkodik. Azonban a témákban való önálló továbbképzést jól szolgálják a kurzus anyagában felhasznált, a kurzus oldalainak alján hivatkozott szakirodalmak.

 1. Course Number

  IT.P3.AI.0.H
 2. Classes Start

  Sep 25, 2017
 3. Classes End

  Jan 01, 2020
 4. Estimated Effort

  25:00