IT.P2.CPP.0.H
C++ programozása

A kurzus bevezet a C++ nyelven való programozásba. A nyelv elemeit egyetlen gráfmodell alapján mutatja be, emellett külön gyakorló programokat is ad.
False
registered False
in_cart False
is_course_full False

invitation_only False
can_enroll None

can_add_course_to_cart False
Enrollment is Closed

A kurzusról

Célja:

 • a C nyelv ismeretével rendelkezők megismertetése a C++ programozási nyelvvel,
 • a Code::Blocks programfejlesztő környezet bemutatása,
 • az objektum orientált programozás módszertanának és eszközrendszerének megismertetése,
 • gyakorló programokkal és ellenőrző kérdésekkel segíteni a hallgatót az ismeretek elsajátításában.

Témakörei:

 • A Code::Blocks fejlesztőkörnyezet.
 • A C++ nem objektumorientált tulajdonságai.
 • Az objektum orientált programozás alapjai C++ nyelven, objektum alapú modellezés.
 • A class típus.Adattagok és tagfüggvények.
 • Az osztály működése: konstruktor, destruktor, set, get függvények, általános tagfüggvények.
 • Tulajdonságörökítés a C++ nyelvben. Osztályok, egyedek.
 • Az osztály tagjainak elérési szintjei. Függvény többalakúság.
 • Virtuális tagfüggvények. Többszörös öröklődés.
 • Rokonok, barátok az örökítésben.
 • Új műveletek hozzárendelése az operátorokhoz.
 • Dinamikus foglalású adattagokkal bíró objektumok kezelése, értékadása.

Előkövetelmények

A tananyag elsajátítása C programozási ismeretekkel rendelkezők számára könnyebb, de C++-tól eltérő objektum orientált programozási nyelv ismeretével rendelkezők is bátran jelentkezhetnek a kurzusra.

Oktató(k)

Dr. Dudás László

Dr. Dudás László

Dudás László egyetemi docens, a Miskolci Egyetem Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszékének vezetője. Egyetemi oklevelét gépészmérnök szakon, gépgyártástechnológiai szakirányon, rendszervező ágazaton szerezte 1980-ban. A Magyar Tudományos Akadémia tudományos továbbképzési ösztöndíjasaként 1992-ben a műszaki tudomány kandidátusa tudományos fokozatot szerzett. Tudományos és oktatási tevékenységéért a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának “Signum Aureum Facultatis” kitüntetését kapta. Tiszteletbeli évfolyamtársként kapott gépészgyűrű birtokosa. Négy találmány, köztük a Face turning octahedron jegyzője, több, mint 90 szakcikket publikált tudományos folyóiratokban és konferenciákon. A Surface Constructor kinematikai tervezőszoftver kidolgozója. Kutatási területe a kinematikai felületek kapcsolódásgeometriája, mintaillesztés, szimbolikus algebra, szemantikus nyelvfeldolgozás. Dr. Dudás több nemzetközi és hazai folyóirat felkért szakmai lektora, konferenciák plenáris előadója, a Production Systems and Information Engineering Proceedings szakmai kiadvány szerkesztőbizottsági tagja, könyvek írója és szerkesztője.

Bálint Gusztáv

Bálint Gusztáv

Bálint Gusztáv műszaki tanár, egyetemi oklevelét matematika, fizika, számítástechnika tanári szakon szerezte. Több, mint egy évtizedes egyetemi gyakorlattal bír az informatika, ezen belül a C és C++ nyelv oktatásában.

GYIK

Mennyibe kerül a kurzus?

Semennyibe, a kurzus ingyenes.

Kell-e valamilyen szakkönyvet vásárolnom?

Nem szükséges, a kurzus számonkérése csak a kurzus anyagára támaszkodik. Azonban a témában való önálló továbbképzést, elmélyülést jól szolgálhatja a következő linken elérhető könyv: http://skorpioo.uw.hu/docs/C_Stroustrup.pdf.

 1. Course Number

  IT.P2.CPP.0.H
 2. Classes Start

  Sep 25, 2017
 3. Classes End

  Jan 01, 2020
 4. Estimated Effort

  25:00