IT.P1.JAVA.0.Hx
Java programozási gyakorlatok

Objektum orientált programozás és a java nyelv elsajátítása példa programokon keresztül.
False
registered False
in_cart False
is_course_full False

invitation_only False
can_enroll True

can_add_course_to_cart False

A kurzusról

A Java programozási gyakorlatok kurzus célja, hogy a hallgató elsajátíthassa a java nyelvet és az objektum orientált programozást.

A kurzus tartalmában megfelel a Miskolci Egyetemen levő informatikus képzésben szereplő Objektum orientált programozás című tárgy gyakorlati anyagának. Tehát az kifejezetten az objektum orientáltság megértésével és a java nyelvvel foglalkozik és nem pedig a Java API megismerésével.

A kurzusban feladat megoldásokon keresztűl lehet elsajátítani a tananyagot. Minden egység elején megfogalmazok egy feladatot, melyet az addigi ismeretekkel még nem tudunk megoldani, azután az egység további részében bemutatom az új anyagot, majd pedig a kitűzött feladatot teljes megoldását. A fejezetek végén pedig néhány gyakorló feladat található.

Előkövetelmények

Porgramozás alapjainak ismerete és alapszintű C nyelv ismeretek.

Oktató(k)

Course Staff Image #1

Elek Tibor

Enroll