IT.I1.SCHEDULEALGOS.0.Hx
Ütemezési modellek és algoritmusok

A kurzus bemutatja a diszkrét termelési folyamatok ütemezési feladatainak fogalomkörét, a kapcsolódó elveket, modelleket, módszereket és algoritmusokat
False
registered False
in_cart False
is_course_full False

invitation_only False
can_enroll None

can_add_course_to_cart False
Enrollment is Closed

A kurzus bemutatása

Napjainkban a termelő vállalatok többsége arra kényszerül, hogy közvetlenül a vevők igényeit szolgálja ki. A versenyképesség növelése érdekében folyamatosan és rugalmasan alkalmazkodni kell a piaci körülmények gyors változásaihoz. Ez megköveteli a gyártási hatékonyság és a szállítókészség egyidejű javítását alacsony készletszintek alkalmazása mellett. Az elvárásoknak az erőforrások minél jobb kihasználásával, alacsony gyártási költségekkel, jól ütemezett termeléssel, valamint a rendelésre és a raktárra való gyártás célszerű kombinálásával lehet megfelelni. A vállalatok sikeressége számos esetben a megrendelők határidő-igényeinek magas szintű kielégítésén múlik. Mindez egyre fontosabbá teszi a hosszú, közép és rövid távú ütemezési feladatok minél hatékonyabb és eredményesebb megoldását.

Az ütemezési feladatban ismertek az adott rendszer korlátozásai, a véges technológiai vagy szolgáltatási kapacitások, az erőforrások rendelkezésre állásai, az elvégzendő műveletek vagy aktivitások sorrendi és egyéb előírásai. Az ütemezési feladatok megoldása során a munkák és tevékenységek elvégzéséhez alkalmas erőforrásokat kell hozzárendelni, valamint indítási és befejezési időpontokat kell megtervezni úgy, hogy az előírt korlátozások betartása mellett az ütemezett folyamatok teljesítményét mérő mutatók optimálisak legyenek, azaz a menedzsment által megfogalmazott célok megvalósuljanak.

Az ipari termelő és szolgáltató rendszerek sokfélesége és bonyolultsága, valamint a piaci és üzleti környezet változékonysága szükségessé teszi az alkalmazott modellek és eljárások felülvizsgálatát és fejlesztését. A feladatok nehézsége és nagy méretei miatt a gyakorlatban rendszerint nem lehet egzakt optimális megoldást eredményező algoritmusokat alkalmazni, ezért a heurisztikus eljárások valamint a tudás-intenzív megoldási módszerek használatosak.

A kurzus legfontosabb célja, hogy bemutassa az ütemezési feladatok fogalomkörét és a kapcsolódó elveket, modelleket, módszereket és algoritmusokat, különös tekintettel a diszkrét termelési folyamatok ütemezési feladatainak számítógépes modellezésére és megoldására. A kurzus további célja a hallgatók önálló modellezési és feladatmegoldási képességének fejlesztése.

A tananyag elsajátítása nem igényel előképzettséget. A kurzus 10 fejezetet tartalmaz. Az első fejezet az alapfogalmakat és a legfontosabb alapismereteket foglalja össze. A második fejezet az ütemezési feladatok osztályozásának szempontjait ismerteteti. A további fejezetekben példákon keresztül bemutatjuk a leggyakrabban alkalmazott erőforrás-környezet típusait. Az egygépes egyszerű ütemezési feladatoktól kezdve haladunk az egyre bonyolultabb és összetettebb feladatok felé. Ismertetjük az ütemezési feladatokban szereplő munkák legfontosabb végrehajtási jellemzőit és korlátozásait. Példákon keresztül bemutatjuk a legfontosabb ütemezési célokat és az azokat kifejező célfüggvényeket. A megoldási módszerek ismertetésekor főként a gyakorlati alkalmazhatóság bemutatására törekszünk. Kerüljük a matematikai bizonyításokat, ezekre a megfelelő szakirodalmi hivatkozásokkal utalunk. A kurzus célja a mérnöki szemléletmódnak megfelelő gyakorlatban bevethető alkalmazás-orientált tudás átadása.

Előfeltételek

A tananyag elsajátítása nem igényel előképzettséget.

A kurzus szerzői és oktatói

Course Staff Image #1

Dr. Kulcsár Gyula

Doktori (PhD) fokozat, informatikai tudományok, 2008
Okleveles mérnök-informatikus, 2001
Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Informatikai Intézet
Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék, egyetemi docens
Honlap: http://ait.iit.uni-miskolc.hu/~kulcsar
Email: iitkgy@uni-miskolc.hu

Course Staff Image #2

Dr. Kulcsárné Forrai Mónika

Okleveles mérnök-informatikus, 2001
Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Informatikai Intézet
Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék, egyetemi tanársegéd

Honlap: http://uni-miskolc.hu/~aitkfm
Email: aitkfm@uni-miskolc.hu

Course Staff Image #3

Dr. Bikfalvi Péter

Dr. Univ., műszaki tudományok, 1997
Okleveles villamosmérnök, 1981
Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Informatikai Intézet
Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék, egyetemi adjunktus
Honlap: Bikfalvi Péter honlapja
Email: bikfalvi@uni-miskolc.hu

Gyakran ismételt kérdések

Meg kell vásárolni a jegyzetet?

Nem! A kurzus tananyaga online elérhető és ingyenes!

 1. Course Number

  IT.I1.SCHEDULEALGOS.0.Hx
 2. Classes Start

  Sep 25, 2017
 3. Classes End

  Jan 01, 2020
 4. Estimated Effort

  2:00