IT.I1.CALCULUS.0.Hx
Kalkulus I. gyakorlati feladatok

A kurzusban válogatott fejezeteket talál az analízis területéről a matematikai alapok megszerzéséhez.
False
registered False
in_cart False
is_course_full False

invitation_only False
can_enroll True

can_add_course_to_cart False

A kurzusról

Az analízis, mint széles körben alkalmazható általános módszer, mint tudományág csak akkor született meg, amikor a 17. századi európai matematikusok célul tűzték ki a mozgás, illetve általában a változás jelenségeinek matematikai leírását. A 19. század végére az analízis elérte a logikai tisztaságnak azt a fokát, amelyet a matematika megkövetel.

A tantárgy elsajátítása során a hallgatók megismerkednek az analízis legfontosabb fogalmaival (valós számsorozatok konvergenciája, valós függvények határértéke, folytonossága, differenciálhatósága. A tanult tételek alkalmazásaként képesek lesznek, többek között, valós függvények tulajdonságainak vizsgálatára.

Előkövetelmények

-

Oktató(k)

Course Staff Image #1

Czapné Dr. Makó Zita

adjunktus

Course Staff Image #2

Szakács Tamás

tanársegéd

 1. Course Number

  IT.I1.CALCULUS.0.Hx
 2. Classes Start

  Nov 19, 2015
 3. Classes End

  Jan 20, 2016
 4. Estimated Effort

  25:00
Enroll